TASK 15 – Geïntegreerde Zonnepanelen

Gerealiseerd

 

Doelstelling

TASK15 is onderdeel van het een internationale ‘Photovoltaic Power Systems Programme’ (PVPS) van het International Energy Agency, waarbij wereldwijd met ruim 60 internationale experts gewerkt wordt aan het oplossen van niet-technische barrières. Het doel van het project is om op internationaal niveau eenduidige randvoorwaarden te scheppen en informatie te delen, waardoor grootschalige marktpenetratie van BIPV mogelijk wordt.

 

Aanleiding

Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen (zogenaamde BIPV-producten) zijn al jaren verkrijgbaar op de markt. Echter de toepassing van deze systemen blijft veelal kleinschalig of beperkt tot exclusieve projecten. De belangrijkste barrières voor grootschalige marktpenetratie van BIPV-producten zijn onder andere de kennisoverdracht tussen betrokken partijen (van architecten tot product leveranciers), het gebrek aan goede business cases en ontbrekende eenduidige internationale regelgeving.

 

Looptijd

2015 – 2019

 

Partners

Binnen PVPS voeren internationale deelnemers een verscheidenheid aan gezamenlijke projecten in de toepassing van fotovoltaïsche omzetting van zonne-energie in elektriciteit. Lees meer informatie over TASK15 en de andere onderzoeken binnen het PVPS-programma via de website.

 

Publicaties

  • Februari 2017, Bouw en Renovatie. Artikel: Geïntegreerde zonnepanelen sleutel tot opschaling.
  • 2016, Belemmeringen voor BIPV

Contact

Kom gerust een keer langs

Contact