STORM

Testfase

Doelstelling

Het ontwikkelen van een intelligent controllersysteem voor warmte- en koudenetten in en tussen gebouwen op wijkniveau.

 

Aanpak

Het project pakt energie-efficiëntie op wijkniveau aan door de ontwikkeling van een innovatieve netwerkcontroller voor stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (DHC: District Heating and Cooling). Storm zal in 2 pilot-locaties worden uitgevoerd, Mijnwater BV in Heerlen (NL) en Rottne in Vxj (SE), waarbij voortdurend de resulterende energetische, economische en ecologische voordelen worden beoordeeld.

 

Het doel is om aan te tonen dat dankzij een slimme DHC-netwerkcontroller energiebesparing kan oplopen tot 30%. Vanuit dat perspectief, zullen de projectpartners een controller gebaseerd op zelflerende algoritmes ontwikkelen. De ontwikkelde controller zal zorgen dat het gebruik van afvalwarmte en hernieuwbare energiebronnen in DHC-netwerken gemaximaliseerd worden.

 

Uitrol

Door middel van replicatie, verspreiding en onderwijsinspanningen, worden de resultaten van het project overgedragen aan verschillende belanghebbenden in de hele EU en zal dus bijdragen aan een bredere inzet van DHC-netwerken op EU-niveau.

 

Looptijd

2015 – 2019

 

Partners

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door Horizon 2020-programma van de Europese Unie en wordt uitgevoerd door de volgende partners:

  • VITO
  • Mijnwater BV
  • NODA Intelligent Systems
  • Vxj Energie

Funded by the European Unions H2020 Programme under the Grant Agreement n649743

 

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u via de website STORM DHC

Contact

Kom gerust een keer langs

Contact