PV-op-Maat

Realisatie

Doelstelling

Met behulp van deze tijdelijke carports worden, gedurende tenminste 12 maanden,  testen uitgevoerd met dunne film zonnepanelen verwerkt in golfplaatdaken. Dit als aanjager om op grote schaal asbestdaken te vervangen voor zonnepanelen in de agrarische sector, conform het provinciaal plan ‘Aanvalsplan asbest en energie’

 

Aanpak

Ten behoeve van het project PV-op-maat worden twee tijdelijke carports gerealiseerd bij de Wijk van Morgen. Deze zijn voorzien van ‘golfplaten’ voorzien van dunne film zonnepanelen van verschillende partners.

 

Uitrol

Dit project dient als aanjager om op grote schaal asbestdaken te vervangen voor zonnepanelen in de agrarische sector, conform het provinciaal plan ‘Aanvalsplan asbest en energie’. De carports zullen maximaal 5 jaar blijven staan.

 

Looptijd

2014 – 2020

 

Partners

Het project is onderdeel van het subsidieprogramma ‘INTERREG 2014-2020’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De volgende partners zijn betrokken bij de uitvoering van het project:

  • Zuyd Hogeschool
  • Eterniet
  • Solliance
  • Hyet Sollar
  • Weyland Technologies
  • SGS Intron
  • TNO Bouw

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u via de website http://pvopmaat.nl

 

 

Contact

Kom gerust een keer langs

Contact