DC FLEXHOUSE

Voorbereiding

Doelstelling

De ontwikkeling van een methode voor de vervanging van de energie-infrastructuur in woningen met de mede in dit project ontwikkelde gelijkspanningstechnologie. Er wordt gestreefd naar een plug-and-play installatiewijze waarmee zowel qua kosten als doorlooptijd een competitief alternatief ontstaat voor huidige renovatieprojecten

 

Aanleiding

Gelijkspanning (DC) kan veel voordelen bieden ten opzichte van de huidige wisselspanning (AC) in woningen. Een lager energieverbruik van apparaten, een langere levensduur, een lager verbruik van grondstoffen (koper, ijzer) en een betere efficiency doordat verliezen met zogenaamde omvormers worden tegengegaan (zoals bij zonnepanelen, waarbij opgewekte gelijkspanning omgevormd wordt tot wisselspanning).

 

Producten die minder energie verbruiken, minder grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd meer functionaliteit bieden zijn voor fabrikanten, ontwikkelaars en vormgevers hele belangrijke voorwaarden om internationaal mee te blijven doen. Kennis is echter niet breed beschikbaar.

 

Aanpak

Kennisinstellingen en bedrijven zijn daarom op applicatiecampus de Wijk van Morgen in Heerlen gestart met een innovatieproject met de titel DC-Flexhouse. In dit project wordt apparatuur voor elektrische installaties in woningen ontwikkeld. Ten tweede wordt een methode opgezet om deze apparatuur zo betaalbaar als mogelijk in bestaande woningen in te bouwen.

 

Uitrol – Renovatie in Vrieheide Heerlen

Voor onderzoek en ontwikkeling wordt een woning in de Heerlense wijk Vrieheide beschikbaar gesteld. De renovaties die met gelijkspanning worden uitgevoerd, dragen bij aan werkgelegenheid, aan verduurzaming van het energiegebruik en aan het verbeteren van woningwaarde. Zo kunnen bedrijven nieuwe producten maken en kunnen installateurs nieuwe divisies met gelijkspanning opzetten. Er wordt gestreefd naar een plug-and-play installatiewijze die toepasbaar en betaalbaar is bij renovatie van woningen.

 

Looptijd

2016 – 2019

 

Partners

DC-Flexhouse wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van de Topsector Energie en wordt uitgevoerd door de volgende partners:

 

  • EPM Maastricht,
  • Buurtcoperatie Vrieheide Heerlen,
  • IBC-Solar Schinnen,
  • Zuyd Hogeschool Limburg,
  • Haagse Hogeschool (locatie Delft),
  • ABB Ede,
  • Direct Current Aalsmeer,
  • Siemens Den Haag en

 

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u via de website DCFlexhouse

Contact

Kom gerust een keer langs

Contact