Flexhouse


Ontwerpers: Nadine Huits en Marieke van de Goor
Bouwperiode: 2012-2013
Gebouwfunctie: Zorg-appartementen
Oppervlakte: 385m2
Materiaaleis: Minimaal 75% hernieuwbare materialen (terugwinbaar uit de natuur), in de praktijk is dit 87% geworden
Energiemaatstaf: Actiefhuis: (nul-energie woning, balanswoning) d.w.z. evenveel energie opwekken als er gebruikt wordt; terugdringen van onnodig energieverbruik; energie behoefte neutraliseren met duurzame energie bronnen. Dit gebeurt in het Flexhouse door het optimaal gebruik  te maken van alle energiestromen die er zijn. En er is een actieve uitwisseling van warmte en koude tussen binnen en buiten.
Doel: Energieneutraal hele jaar (m.b.v. energieopslag)
Huidige status: Lopend onderzoek naar effect van gekleurde coating op pv-panelen.

Begane grond

Ontwerp functie: zorg-appartement. Geschikt voor 1 zorgbehoevende + verzorgende.
Op de wanden zit stucwerk van leemstuc. Een lokaal materiaal, dat werd en wordt toegepast in vakwerkhuizen in de regio.

Ramen
Er is gebruik gemaakt van drie-laags glas. Dit heeft een betere isolatie dan dubbel HR++ glas. Grote ramen aan de zuidzijde, welke iets terug liggen in het gebouw, zodat er weinig warme middagzon naar binnen schijnt. De ramen aan de oost- en noordzijde zijn flexibel. Het is mogelijk om gevel- en raamelementen met elkaar uit te wisselen, zodat het gebouw optimaal aan te passen is naar veranderende behoeftes.

1e verdieping

Ontwerp functie: zorgappartement.
Momenteel wordt Flexhouse door studenten van Zuyd Hogeschool gebruikt als kantoor-omgeving. Deze studenten volgen lessen in ondernemerschap. Elke projectgroep richt een eigen bedrijf op waarin zij zelf een product bedenken, advies van experts inhuren, het product op de markt brengen en hun bedrijf voeren.

2e verdieping

Functie: technische ruimte

WTW-units (warmte-terugwin-units)
Er zijn drie WTW-units die verse lucht van buiten aanzuigen. De lucht wordt voorverwarmd door de warmtewisselaar, deels door uitwisseling met oude lucht en deels door echt verwarming. Deze verwarmde lucht wordt dan door het gebouw heen gepompt. De oude lucht uit het gebouw wordt afgezogen en verlaat het gebouw weer via de WTW en vervolgens via de pv-panelen. De pv-panelen worden hierdoor voorverwarmd/gekoeld.

Verwarming/koeling
Verwarming van het gebouw geschiedt via water gedragen vloerverwarming. De koeling middels plafondkoeling. In de zomer trekt een warmtepomp koelte uit de grond en stopt deze warmte uit het gebouw terug in de grond en in de winter anders om. Er staan twee grote PCM-vaten (phase change materials). Deze vaten vormen de eerste buffer voor koude en warmte opslag. Het rode vat is voor het opslaan van warmte, welke gebruikt kan worden als dit nodig is. Het blauwe voor het opslaan van koude, waaruit geput kan worden naar behoefte. Wanneer het benodigde vat leeg (en dus het compensatie vat verzadigd is) is kan de warmtepomp ingezet worden om het gebouw mee te verwarmen of koelen.

Trappenhuis

Testopstelling van bamboe-kozijnen
De Wijk van Morgen wil wij zo min mogelijk impact hebben op het milieu voor wat betreft het gebruik van materialen. Daarom wordt er gekozen voor hernieuwbare materialen. Hout is hernieuwbaar, maar heeft een lange groeiperiode. Bamboe is ook hernieuwbaar, maar groeit in vergelijking met hout vele malen sneller. Geperste bamboevezels zijn net zo sterk is als staal, hierdoor kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld een kozijn.

Contact

Kom gerust een keer langs

Contact